Dokumenty składane do ZUS

Jeśli składamy cokolwiek w zusie, powinniśmy mieć zawsze kopię tego, co właśnie złożyliśmy. Jeśli wysyłamy dokument pocztą, powinniśmy mieć kopie wraz z dowodem nadania listu. Jeśli składamy dokumenty osobiście, powinniśmy poprosić o kopię z pieczęcią pracownicy ubezpieczenie pracowników. Pieczątka powinna pokazywać aktualną datę, z którą składamy dany dokument, powinien znajdować się tam także podpis pracownika. Dokumenty możemy wysyłać kilka razy do ZUS-u, dlatego warto przygotować sobie kilka kopii już na początku, a wszystko dlatego, że często przy zakładaniu firmy zgłaszamy się do ubezpieczenie pracowników, a nie mamy jeszcze numeru REGON. Sporządzanie kopi dokumentów jest konieczne również wtedy, kiedy składamy je w Urzędzie Skarbowym i jest to naprawdę bardzo ważne. Czyli wypełniamy dokument, składamy oryginał i wypełniamy sobie tak samo kopię, której potwierdzenie prosimy poświadczyć pieczątką z aktualną datą. Jeśli wysyłamy cokolwiek pocztą do urzędu skarbowego, należy zawsze używać dużych kopert, które nie wymagają składania dokumentów na pół.