Koszty założenia firmy

Jeśli chcesz założyć własną nową firmę, musisz liczyć się z pewnymi kosztami. Każdy z nas niemal wie, że nie da się założyć działalności gospodarczej bez ponoszenia pewnych kosztów ze swojej strony, dlatego trzeba wcześniej zgromadzić określonej wysokości oszczędności. Jeśli chcesz założyć firmę, musisz dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w swoim urzędzie gminy i jest to usługa bezpłatna. Ponadto trzeba złożyć wniosek o nadanie numeru REGON w swoim wojewódzkim urzędzie statystycznym i jest to również wolne od opłat. Ponadto trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym formularz NIP1, w którym zaznaczymy jaką formą opodatkowania chcemy wybrać dla siebie i to także jest bezpłatne. Następnie zgłaszamy się do ZUS. Z opłatami należy liczyć się jeśli będziemy zdobywali koncesje i zezwolenia, jednak tutaj również można postarać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej albo z Urzędu Pracy, nawet po tym jak już wnieśliśmy owe opłaty – możemy dostać za nie zwrot pieniędzy.