Kto ma obowiązek płacenia składek ZUS

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania ubezpieczenia grupowe, rentowych, emerytalnych orz składek na fundusz pracy. Takimi osobami są te, które prowadza działalność gospodarczą pozostającą poza obszarem rolniczym, ale także osoby, które są artystami czy też wykonują wolny zawód, a więc zbierają zlecenia i dostają za to pieniądze. Osoby pozostające na ryczałcie również muszą płacić składki ubezpieczeń tak samo jak osoba, która rozlicza się za pomocą książki przychodów i rozchodów. Składki ubezpieczenia grupowe odprowadzają właściciele jednoosobowych spółek, a także osoby prowadzące prywatne szkoły, placówki oświaty, czyli na przykład domy dziecka i inne tego typu instytucje. Osoba prowadząca działalność gospodarczą to taka osoba w świetle przepisów, która na mocy ustawy o swobodzie gospodarczej jest osobą fizyczną, albo jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność we własnym imieniu. Działalność gospodarcza to taka działalność, która przynosi dochód i jest ona zorganizowana oraz odbywa się w sposób ciągły.