Ubezpieczenie rentowe

Polski system ubezpieczeń społecznych obejmuje między innymi ubezpieczenie zdrowotne na renty wypłacane osobom, które wymagają tego zasiłku. Jeśli nie jesteśmy zdolni do pracy, to właśnie osoby odprowadzające wydatki na ubezpieczenia rentowe zrzucają się na pieniądze, które możemy dostawać co miesiąc tak jakby od państwa, czyli od instytucji, która odbiera innym podatnikom to, co mogą dostać inni, mniej zdolni do pracy. Składkę na ubezpieczenie rentowe pobiera się tylko od tych, którzy osiągają określony pułap dochodu. Jeśli zaczniemy zarabiać rocznie trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia, które obowiązywało w mijającym roku kalendarzowym, wtedy przestajemy płacić składki na owo ubezpieczenie. Obecnie płacimy osiem procent wynagrodzenia na ubezpieczenie zdrowotne. W ostatnich latach składka ta wzrosła o dwa procent. Każdego z nas dotyczy owa składka w tej samej wysokości procentowej. Mimo że wielu z nas nie znosi być w ten sposób okradana, to jednak trzeba przyznać, że ubezpieczenie to jest zbawienne dla osób, które nie mogą liczyć na pomoc państwa w razie utraty zdolności do pracy.